...

Privacy Statement nobotel, april 2021

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert nobotel B.V. een strikt beleid omtrent het beheer en de verwerking van persoonsgegevens.

 • Wij verwerken en/of beheren uitsluitend gegevens op rechtstreeks verzoek van de klant en/of de netwerkprovider
 • Wij gebruiken gegevens uitsluitend voor het doel, waarvoor ze met ons gedeeld zijn
 • Dit betreft uitsluitend de absoluut noodzakelijke gegevens
 • Voor het beheer van mobiele aansluitingen van klanten bewaren wij per aansluiting het volgende:
  1. het mobiele nummer
  2. Indien gewenst door de klant: aangevuld met de naam van de gebruiker
  3. Indien gewenst door de klant: aangevuld met het emailadres van de gebruiker i.v.m. het toezenden van verbruiksrapportage
 • Persoonlijke gebruiksgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien en gedownload na persoonlijke inlog
 • Wij delen alleen gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer dit wettelijk verplicht is
 • Alle ID-gegevens die wij in het verleden hebben ontvangen ten behoeve van contractovernames zijn na verwerking verwijderd
 • Voor nieuwe mobiele aanvragen zijn geen kopie ID-bewijzen nodig
 • Voor een contractovername van een mobiele aansluiting kan door de provider een nieuwe kopie ID gevraagd worden, deze verwerken wij uitsluitend onder de volgende voorwaarden:
  1. Pasfoto moet onleesbaar zijn
  2. BSN-nummer moet onleesbaar zijn

nobotel B.V. draagt zorg voor een juiste en continue gecontroleerde beveiliging van de verstrekte gegevens.