+31 88 1700 600

Top

Privacy Statement

NobotelPrivacy Statement

Privacy Statement Nobotel mei 2018

Geachte relatie,

In verband met de wetswijziging, de AVG, heeft Nobotel B.V. de voorwaarden omtrent persoonsgegevens aangescherpt. Wat houdt dit in:

 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze met ons gedeeld zijn.
 • Wij delen alleen gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • U mag uiteraard altijd de vraag bij ons neerleggen welke informatie wij hebben en mogelijke incorrecte gegevens corrigeren.
 • Alle ID gegevens die wij in het verleden hebben ontvangen ten behoeve van contractovernames zijn verwijderd. 
 • Voor toekomstige mobiele aanvragen dient er een nieuwe kopie ID aangeleverd te worden onder de volgende voorwaarden:
  • Pasfoto moet onleesbaar zijn
  • BSN nummer moet onleesbaar zijn
 • Alle legitimatiebewijzen worden enkel gebruikt op het wettelijke verzoek van de netwerkproviders ter verificatie van de tekenbevoegde.
 • Persoonlijke gebruiksgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien en gedownload na persoonlijke inlog.
 • Nobotel B.V. draagt zorgt voor een juiste en continue gecontroleerde beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens.